Studentene presenterer resultater fra samskapingsprosess

Høsten 2020 har rundt 30 studenter vært med i en samskapingsprosess med Agder fylkeskommune i faget ORG503 ‘Innovasjon i offentlig sektor’. Som avslutning på denne prosessen har studentene hatt gruppepresentasjoner av det de har jobbet med.

Presentasjonene ble holdt på Zoom foran en forsamling bestående av medstudenter, forelesere, rektoratet på UiA og deltakere fra Agder fylkeskommune. Det var totalt 6 grupper som presenterte sine løsninger for hvordan fylkeskommunen kan tilnærme seg levekårsproblematikken fremover.

Student-workshop med Agder Fylkeskommune

Deltakere fra Agder fylkeskommune sammen med prosjektleder James T. Karlsen og prosjektmedarbeidere Clare Hildebrandt og Maren Songe Eriksen.

I forbindelse med faget ORG503 ‘Innovasjon i offentlig sektor’ skal studenter og deltakere fra Agder fylkeskommune gjennom en samskapingsprosess rundt hvordan man kan møte levekårsutfordringer i Agder. Den 24. september ble det arrangert en workshop hvor målet var økt forståelse og refleksjon rundt samskaping og levekårsutfordringer for både studenter og deltakere fra fylkeskommunen.

Workshopen ble lagt opp etter metoden ‘World Cafe’ hvor studenter og deltakere fra fylkeskommunen ble fordelt i grupper. Hver gruppe reflekterte rundt seks ulike spørsmål knyttet til samskaping og levekår, og mellom hvert spørsmål forflyttet deltakerne fra fylkeskommunen seg mellom de ulike gruppene. Hver gruppe fikk dermed reflektert rundt spørsmålene og tematikken med alle deltakerne fra fylkeskommunen.

Det ble etter hvert servert pizza og brus til alle som var tilstede, før refleksjonene etter dagens øvelse ble oppsummert i fellesskap.

Både studenter og deltakere fra fylkeskommunen var engasjerte og gav uttrykk for at timene hadde vært spennende og innholdsrike. Dette legger et godt utgangspunkt for prosessen videre hvor studentene skal begynne å formulere hvilke problemstillinger de vil dykke dypere inn i.

Studenter i samskapingsprosess med Agder fylkeskommune

En del av prosjektet handler om å utvikle innovasjonspolitikk gjennom refleksjon, eksperimentering og samskaping mellom ulike aktører. I faget ORG503 ‘Innovasjon i offentlig sektor’ skal en gruppe studenter gå gjennom en samskapingsprosess sammen med deltakere fra Agder fylkeskommune for å jobbe med levekårsutfordringer.

Studentene går masterstudiet ‘Innovasjon og kunnskapsutvikling’ og skal gjennom høsten 2020 koble teori og praksis gjennom gjensidig dialog med deltakerne fra fylkeskommunen. Prosessen vil også innebære en workshop, samt student-presentasjoner av ulike tilnærminger til levekårsutfordringer.

Besøk av Arne Thomassen

Arne Thomassen forteller om Agder fylkeskommune sitt arbeid for å bedre levekår.

I uke 34 fikk studentene besøk av to representanter fra fylkeskommunen, blant annet fylkesordfører Arne Thomassen (H). Timene ble brukt til en presentasjon av fylkeskommunen for å gi studentene en forståelse av dens rolle og organisering. Deretter ble ulike levekårsutfordringer for regionen presentert. Siste del ble det åpnet opp for spørsmål og samtale mellom studentene og representantene fra fylkeskommunen.

Det ble tre spennende timer med engasjerte deltakere, noe som legger et godt grunnlag for samskapingsprosessen videre.