Grønn omstilling

  • Innovasjonsstudent skrev masteroppgave om Morrow

    Masterstudent Anders Wullum har brukt våren 2023 på å gjennomføre en studie av Batterikysten som begrep – samt hvordan aktører i Arendalsregionen er med å realisere den. Masteroppgaven har som formål å vise en mulighet for andre mindre og mellomstore regioner som ønsker økonomisk vekst, samt bidra til løsningen av store samfunnsutfordringer som klimaendringene. Sammendraget…


  • Prosjektleder i regjeringens utvalg for kompetansebehov

    Prosjektleder James Karlsen og institutt-kollega Jon P. Knudsen har vært med i Kompetansebehovsutvalget som leverte sin rapport til forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe 12. juni. Regjeringen ønsket å finne ut hvilken kompetanse som er nødvendig for norsk arbeidsliv i møte med fremtidens utfordringer, som grønn omstilling. –  Rapporten fra Kompetansebehovsutvalget peker på store…


  • Prosjektmedlem formidlet forskning om grønn omstilling på Forsker Grand Prix

    15. september deltok prosjektmedlem og stipendiat, Maren Songe Eriksen, på Forsker Grand Prix Agder 2022. Hun formidlet forskningen sin om barrierer for bærekraftig regional innovasjon i løpet av 4 minutter på Kick Scene i Kristiansand. Forsker Grand Prix er en del av Forskningsdagene og er finansiert av Norges forskningsråd og har til hensikt å trene…