Hvordan møte store samfunnsutfordringer?

Institutt for arbeidsliv og innovasjon har mottatt støtte fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond til et prosjekt om ‘Innovasjonspolitikk for store samfunnsutfordringer’.

Det nye prosjektet går i fem år ved tilfredsstillende framdrift. Prosjektet skal støtte videre utvikling av innovasjonsmiljøet ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon. Dette vil bli gjort på tre måter:

  • Det skal forske og formidle resultater om hva innovasjonspolitikk for å møte klimautfordringer, aldrende befolkning og vedvarende sosiale og geografiske utfordringer kan omfatte og hvordan slik politikk kan gjennomføres.
  • Prosjektet skal eksperimentere med og vurdere effekter av ulike typer politikk og virkemidler for å møte utfordringene.
  • Videre skal prosjektet invitere samfunnsaktører til refleksjoner om forståelse så vel som samskaping av virkemidler for innovasjonspolitikk for store samfunnsutfordringer.