Prosjektdeltakere

Prosjektgruppe

Foto:
Arne Isaksen
Prosjektleder
James Karlsen
Prosjektleder
Jan Ole Rypestøl
Prosjektdeltaker
Michaela Trippl
Prosjektdeltaker
Maren Songe Eriksen
PhD Stipendiat
Maria Tønnessen
PhD Stipendiat
Emelie Langemyr Eriksen
PhD Stipendiat
Christina Nodeland Larsen
Vitenskapelig assistent

Referansegruppe

Miren Larrea
Senior researcher ved Orkestra Basque Institute of Competitiveness
Ann Camilla Schulze-Krogh
Ph.d innen regional innovasjon
Markku Sotarauta
Professor ved Tampere University

Våre samarbeidspartnere

© UiA 2024