Studenter i samskapingsprosess med Agder fylkeskommune

En del av prosjektet handler om å utvikle innovasjonspolitikk gjennom refleksjon, eksperimentering og samskaping mellom ulike aktører. I faget ORG503 ‘Innovasjon i offentlig sektor’ skal en gruppe studenter gå gjennom en samskapingsprosess sammen med deltakere fra Agder fylkeskommune for å jobbe med levekårsutfordringer.

Studentene går masterstudiet ‘Innovasjon og kunnskapsutvikling’ og skal gjennom høsten 2020 koble teori og praksis gjennom gjensidig dialog med deltakerne fra fylkeskommunen. Prosessen vil også innebære en workshop, samt student-presentasjoner av ulike tilnærminger til levekårsutfordringer.

Besøk av Arne Thomassen

Arne Thomassen forteller om Agder fylkeskommune sitt arbeid for å bedre levekår.

I uke 34 fikk studentene besøk av to representanter fra fylkeskommunen, blant annet fylkesordfører Arne Thomassen (H). Timene ble brukt til en presentasjon av fylkeskommunen for å gi studentene en forståelse av dens rolle og organisering. Deretter ble ulike levekårsutfordringer for regionen presentert. Siste del ble det åpnet opp for spørsmål og samtale mellom studentene og representantene fra fylkeskommunen.

Det ble tre spennende timer med engasjerte deltakere, noe som legger et godt grunnlag for samskapingsprosessen videre.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *