Student-workshop med Agder Fylkeskommune

Deltakere fra Agder fylkeskommune sammen med prosjektleder James T. Karlsen og prosjektmedarbeidere Clare Hildebrandt og Maren Songe Eriksen.

I forbindelse med faget ORG503 ‘Innovasjon i offentlig sektor’ skal studenter og deltakere fra Agder fylkeskommune gjennom en samskapingsprosess rundt hvordan man kan møte levekårsutfordringer i Agder. Den 24. september ble det arrangert en workshop hvor målet var økt forståelse og refleksjon rundt samskaping og levekårsutfordringer for både studenter og deltakere fra fylkeskommunen.

Workshopen ble lagt opp etter metoden ‘World Cafe’ hvor studenter og deltakere fra fylkeskommunen ble fordelt i grupper. Hver gruppe reflekterte rundt seks ulike spørsmål knyttet til samskaping og levekår, og mellom hvert spørsmål forflyttet deltakerne fra fylkeskommunen seg mellom de ulike gruppene. Hver gruppe fikk dermed reflektert rundt spørsmålene og tematikken med alle deltakerne fra fylkeskommunen.

Det ble etter hvert servert pizza og brus til alle som var tilstede, før refleksjonene etter dagens øvelse ble oppsummert i fellesskap.

Både studenter og deltakere fra fylkeskommunen var engasjerte og gav uttrykk for at timene hadde vært spennende og innholdsrike. Dette legger et godt utgangspunkt for prosessen videre hvor studentene skal begynne å formulere hvilke problemstillinger de vil dykke dypere inn i.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *